Thai
English
CLOSE
ปิด
ค้นหาแพทย์
นัดหมายแพทย์
ศูนย์แจ้งเตือน
หน้าหลัก
ร้านค้า
English
ปิด
ปิด

ค้นหาแพทย์

ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ?

คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ โดยไม่ต้องค้นหาแพทย์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +662 310-3000 หรือ 1719 (เบอร์ติดต่อท้องถิ่น)

นัดหมายแพทย์

กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อทำการนัดหมายแพทย์ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายใน 48 ชั่วโมง เพื่อทำการยืนยันการนัดหมายอีกครั้ง

1
1
แนะนำ
แพทย์ให้
ฉันจะทำการเลือก
แพทย์เอง
ชำนาญพิเศษ :
เฉพาะทาง :
ภาษา :
2

ข้อมูลการนัดหมายแพทย์

2
{{preferredDate}}
{{preferredTime}}
{{f.name}}
ไฟล์ขนาดไม่เกิน 5mb แนบไฟล์เพิ่มเติม
3

ข้อมูลผู้ป่วย

3
ทำนัดของคุณเอง
ทำนัดให้ผู้อื่น
{{user.dateOfBirth}}
ชาย
หญิง
รายละเอียดผู้ติดต่อ

เสร็จ!
ส่งข้อมูลเพื่อขอทำนัดหมาย

ฉันยอมรับข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาของฉันเพื่อใช้ร่วมกับแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลและการรักษาเงื่อนไขการให้บริการ
การนัดหมายนี้ไม่สามารถใช้ในผู้ป่วยฉุกเฉิน
หรือนัดหมายแพทย์ในวันเดียวกัน

สำหรับกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์ กรุณาติดต่อ

  +662 310-3000
  1719

  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่   ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงนัดหมายเดิม   เงื่อนไขการใช้บริการ