Thai
English
CLOSE
ปิด
ค้นหาแพทย์
นัดหมายแพทย์
ศูนย์แจ้งเตือน
หน้าหลัก
ร้านค้า
English
ปิด
ปิด

ค้นหาแพทย์

ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ?

คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ โดยไม่ต้องค้นหาแพทย์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +662 310-3000 หรือ 1719 (เบอร์ติดต่อท้องถิ่น)

ทพญ. อิสรา วงษ์ประภารัตน์

ชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมหัตถการ
เฉพาะทาง :
ภาษา : ไทย, อังกฤษ

การศึกษา :

  • 2559
    ทันตกรรมหัตถการ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ทันตแพทยสภา, ไทย
  • 2552
    ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม :

  • 2559
    ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เพิ่มเติม

แพทย์อื่นๆใน ทันตกรรมหัตถการ

ทพญ. วีระพร วีระประวัติ
ทันตกรรมหัตถการ
ทพ. อภิชัจ ทองทักษิณ
ทันตกรรมหัตถการ
ทพญ. กมลชนก วานิชถาวร
ทันตกรรมหัตถการ
ทพญ. วีระพร วีระประวัติ
ทันตกรรมหัตถการ
ทพ. อภิชัจ ทองทักษิณ
ทันตกรรมหัตถการ
ทพญ. กมลชนก วานิชถาวร
ทันตกรรมหัตถการ

เพิ่มเติม