Thai
English
CLOSE
ปิด
ค้นหาแพทย์
นัดหมายแพทย์
ศูนย์แจ้งเตือน
หน้าหลัก
ร้านค้า
English
ปิด
ปิด

ค้นหาแพทย์

ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ?

คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ โดยไม่ต้องค้นหาแพทย์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +662 310-3000 หรือ 1719 (เบอร์ติดต่อท้องถิ่น)

พญ. ชัญญา ชมเชย

ชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์
เฉพาะทาง :
ภาษา : ไทย, อังกฤษ

การศึกษา :

 • 2558
  อายุรศาสตร์, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, ไทย
 • 2552
  2020-05-29, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม :

 • 2560
  ประชุมวิชาการ Critical Care Medicine 2017,
 • 2559
  Toward Better Health Care for the Elderly : Medical & Nursing, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

เพิ่มเติม

แพทย์อื่นๆใน อายุรศาสตร์

นพ. อภิชาต วัลยะเสวี
อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก
นพ. ดอนพิชิต เหล่ารักพงษ์
อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
นพ. มาโนช เตชะโชควิวัฒน์
อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์โรคไต
นพ. อภิชาต วัลยะเสวี
อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก
นพ. ดอนพิชิต เหล่ารักพงษ์
อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
นพ. มาโนช เตชะโชควิวัฒน์
อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์โรคไต

เพิ่มเติม