Thai
English
CLOSE
ปิด
ค้นหาแพทย์
นัดหมายแพทย์
ศูนย์แจ้งเตือน
หน้าหลัก
ร้านค้า
English
ปิด
ปิด

ค้นหาแพทย์

ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ?

คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ โดยไม่ต้องค้นหาแพทย์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +662 310-3000 หรือ 1719 (เบอร์ติดต่อท้องถิ่น)

นพ. อนุวัฒน์ วัลลภาพันธุ์

ชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์ฟื้นฟู
เฉพาะทาง :
ภาษา : ไทย, อังกฤษ, จีน

การศึกษา :

  • 2558
    เวชศาสตร์ฟื้นฟู, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, แพทยสภา, ไทย
  • 2550
    แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, ไทย

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม :

  • 2558 - 2559
    แพทย์ฝังเข็ม รุ่นที่ 10, กรมแพทย์ทหารบก

เพิ่มเติม

แพทย์อื่นๆใน เวชศาสตร์ฟื้นฟู

พญ. สุชีลา จิตสาโรจิตโต
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
นพ. ลิขิต วังศานุตร
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, เวชศาสตร์ฟื้นฟู, ศัลยศาสตร์
พญ. นันท์ชญาน์ ฉายะโอภาส
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
พญ. สุชีลา จิตสาโรจิตโต
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
นพ. ลิขิต วังศานุตร
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, เวชศาสตร์ฟื้นฟู, ศัลยศาสตร์
พญ. นันท์ชญาน์ ฉายะโอภาส
เวชศาสตร์ฟื้นฟู

เพิ่มเติม