Thai
English
CLOSE
ปิด
ค้นหาแพทย์
นัดหมายแพทย์
ศูนย์แจ้งเตือน
หน้าหลัก
ร้านค้า
English
ปิด
ปิด

ค้นหาแพทย์

ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ?

คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ โดยไม่ต้องค้นหาแพทย์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +662 310-3000 หรือ 1719 (เบอร์ติดต่อท้องถิ่น)

นพ. ประวิทย์ จำรูญธเนศกุล

ชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์ฟื้นฟู
เฉพาะทาง :
ภาษา : ไทย, อังกฤษ

การศึกษา :

  • 2538
    เวชศาสตร์ฟื้นฟู, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, Thai Medical Council, ไทย
  • 2533
    แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

เพิ่มเติม

แพทย์อื่นๆใน เวชศาสตร์ฟื้นฟู

พญ. สุชีลา จิตสาโรจิตโต
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
นพ. อนุวัฒน์ วัลลภาพันธุ์
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
นพ. ลิขิต วังศานุตร
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, เวชศาสตร์ฟื้นฟู, ศัลยศาสตร์
พญ. สุชีลา จิตสาโรจิตโต
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
นพ. อนุวัฒน์ วัลลภาพันธุ์
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
นพ. ลิขิต วังศานุตร
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, เวชศาสตร์ฟื้นฟู, ศัลยศาสตร์

เพิ่มเติม