Thai
English
CLOSE
ปิด
ค้นหาแพทย์
นัดหมายแพทย์
ศูนย์แจ้งเตือน
หน้าหลัก
ร้านค้า
English
ปิด
ปิด

ค้นหาแพทย์

ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ?

คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ โดยไม่ต้องค้นหาแพทย์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +662 310-3000 หรือ 1719 (เบอร์ติดต่อท้องถิ่น)

นพ. กิตติศักดิ์ เชื้อพูล

ชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
เฉพาะทาง : เวชศาสตร์การกีฬา
ภาษา : ไทย, อังกฤษ

การศึกษา :

 • 2556
  Sports Medicine, Knee and Shoulder Surgery, Bangkok Hospital Medical Center, ไทย
 • 2549
  ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย
 • 2542
  แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม :

 • 2559
  The Diagnostic Musculoskeletal Ultrasound & Injection Technique Workshop, MSKUS

เพิ่มเติม

แพทย์อื่นๆใน ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

นพ. ปรเมษฐ์ เจริญธนากร
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรคกระดูกสันหลัง
นพ. วุฒิพงศ์ สุทัศนีย์
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
นพ. วัลลภ สำราญเวทย์
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์, ศัลยศาสตร์ตกแต่งข้อ
นพ. ปรเมษฐ์ เจริญธนากร
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรคกระดูกสันหลัง
นพ. วุฒิพงศ์ สุทัศนีย์
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
นพ. วัลลภ สำราญเวทย์
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ศัลยศาสตร์ตกแต่งข้อ, ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์

เพิ่มเติม