Thai
English
CLOSE
ปิด
ค้นหาแพทย์
นัดหมายแพทย์
ศูนย์แจ้งเตือน
หน้าหลัก
ร้านค้า
English
ปิด
ปิด

ค้นหาแพทย์

ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ?

คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ โดยไม่ต้องค้นหาแพทย์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +662 310-3000 หรือ 1719 (เบอร์ติดต่อท้องถิ่น)

นพ. สุทร บวรรัตนเวช

ชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
เฉพาะทาง : ศัลยศาสตร์ตกแต่งข้อ, ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์
ภาษา : ไทย, อังกฤษ

การศึกษา :

  • 2521
    ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, ไทย
  • 2517
    แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย

เพิ่มเติม

แพทย์อื่นๆใน ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

นพ. ปรเมษฐ์ เจริญธนากร
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรคกระดูกสันหลัง
นพ. วุฒิพงศ์ สุทัศนีย์
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
นพ. วัลลภ สำราญเวทย์
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ศัลยศาสตร์ตกแต่งข้อ, ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์
นพ. ปรเมษฐ์ เจริญธนากร
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรคกระดูกสันหลัง
นพ. วุฒิพงศ์ สุทัศนีย์
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
นพ. วัลลภ สำราญเวทย์
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ศัลยศาสตร์ตกแต่งข้อ, ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์

เพิ่มเติม